<div align="center"> <h1>Polna6</h1> <h3>Gospodarstwo Agroturystyczne Polna 6 w Szamocinie</h3> <p>Agrotyrystyka, noclegi, edukacja, wakacje, wycieczki, zielone szkoły konie, szamocin</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.przygoda.nazwa.pl/polna6" rel="nofollow">http://www.przygoda.nazwa.pl/polna6</a></p> </div>